Agentura požární ochrany staveb

  • Požární ochrana 
  • Bezpečnost práce
  • Revize požárních zařízení 
  • Prodej požárních zařízení
 

Na českém trhu působíme více jak 20 let.

Zajišťujeme služby v oplasti požární ochrany staveb, především pak vypracování dokumentace požární ochrany jako je například Začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí, posouzení požárního nebezpečí, požární poplachové směrnice, požární řády a jiné. Požární ochranou se také zabýváme z hlediska technického vybavení např. ...

 

Především v oblasti

Karlovarského a Plzeňského kraje